Kevätkokous 2020

Alta löydät Allianssin kevätkokouksen kutsun ja esityslistan sekä liitteistä (pdf) valtakirjan, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja äänestys- ja vaaliohjesäännön.

På svenska här!

Huomaathan, että kevätkokouksen ajankohta siirtyi kokoontumisrajoitusten takia syksyyn! Uusi päivämäärä on keskiviikko 2.9.2020 klo 15 alkaen.
 

puhekuplia

 

Kutsu Allianssin kevätkokoukseen

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 2.9.2020 klo 15 Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Toivotamme jäsenten edustajat tervetulleiksi kokoukseen!

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 14. Kokouksen alussa on kahvi- ja teetarjoilu. 

Kokouksen asialistalla on kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, Allianssin poliittinen tavoiteohjelma sekä vaalivaliokunnan nimeäminen. 

 • Tavoiteohjelma antaa raamit Allianssin poliittiselle vaikuttamistyölle. Hallitus tekee kevätkokoukselle esityksen, johon jäsenet voivat vaikuttaa suoraan tavoiteohjelmakyselyn kautta. Tavoiteohjelma on julkaistu kommentoitavaksi kesäkuun alussa, löydät tavoiteohjelman täältä.
   
 • Hallitus tekee kevätkokoukselle esityksen vaalivaliokunnasta, jonka tehtävänä on valmistella syyskokouksessa valmisteltavia hallitusvaaleja. Pyysimme jäseniltä esityksiä Allianssin syyskokouksen 2020 vaalivaliokunnan jäseniksi ja työvaliokunta on laatinut esityksen kokoonpanosta määräaikaan (8.6.2020) mennessä saapuneiden esitysten perusteella. Hallitus esittää kevätkokoukselle vaalivaliokunnan kokoonpanoksi:

  PJ Ilmi Salminen (Suomen Partiolaiset)  
  Veera Alahuhta (Demarinuoret, SONK)
  Valtteri Markula (Keskustanuoret) 
  Sami Laitinen (SPR)
  Heikki Luoto (SLL) 
  Katri Korolainen (LNK, Kirkkohallitus, SLS)
  Juho Kärkkäinen (Kokoomusnuoret, Varusmiesliitto) 
  Bicca Olin (Vihreät nuoret)

  Vaalivaliokuntaan esitettiin myös seuraavia henkilöitä: Petra Pieskä (Kokoomusopiskelijat), Heikki Ekman (Kommunistinuoret), Julia Kahelin (Eurooppanuoret), Oona Löytänen (SAMOK), Minna Savolainen (EHYT), Nicholas Kujala (RKP-nuoret)

Ilmoitattehan kevätkokouksen osallistujat viimeistään 26.8. Lyytin kautta. Kaikki kokouksessa käsiteltävät päätösasiakirjat ladataan Allianssin sivuille alli.fi/kevatkokous2020 viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Kiva nähdä syyskuussa!

Elisa Gebhard   Anna Munsterhjelm
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja

 

puhekuplia

 

 

Äänioikeus kokouksessa

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä. Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

 • jäsenmäärä enintään 1 000 jäsentä – 1 edustaja
 • yli 1 000, mutta enintään 5 000 – 2 edustajaa
 • yli 5 000, mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
 • yli 20 000, mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
 • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä. Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

(Allianssin säännöt löydät täältä ja äänestys- ja vaaliohjesäännön täältä)
 

puhekuplia

 

 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kevätkokouksen
ESITYSLISTA

Aika: Keskiviikko 2.9.2020 klo 15.00
Paikka: Allianssi-sali, Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus kokouspaikalla alkaa klo 14.00. Ennen kokousta on kahvi- ja teetarjoilu. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi Allianssin tavoiteohjelma sekä valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa käytäviä varapuheenjohtaja- ja hallitusvaaleja. 
 

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokousvirkailijoiden valinta
   3.1 puheenjohtajan valinta
   3.2 kokoussihteeristön valinta
   3.3. kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
   3.4 ääntenlaskijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
   4.1 äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat
6. Raportti toiminnasta 1.1.–30.8.2020
7. Vuosikertomus 2019
8. Tilinpäätös 2019
9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10. Poliittinen tavoiteohjelma 2020
11. Muut esille tulevat asiat:
   11.1 Vaalivaliokunnan valinta
   11.2 Jäsenaloitteen käsittely


12. Kokouksen päättäminen
 

 

puhekuplia

 

 

 

Kevätkokous ja korona

Vuosikokouksissa äänivaltamme jakautuu varsin monimutkaisella tavalla, joten äänestykset mahdollistavan etäkokouksen järjestäminen ei valitettavasti onnistu ilman kustannuksiltaankin melko mittavia toimia. Elämme kuitenkin edelleen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikaa, ja osallistujien terveysturvallisuus pyritään takaamaan kaikin keinoin myös Allianssin kevätkokouksessa. Siihen tarvitsemme kaikkien osallistujien apua, joten valmistauduttehan kokoukseen seuraavasti:

 • Kokoukseen voivat osallistua vain organisaation äänivaltainen edustaja / äänivaltaiset edustajat. Mikäli äänivaltainen osallistuja tarvitsee avustajaa, avustajan osallistuminen on luonnollisesti sallittua.
 • Vain etukäteen Lyytin kautta ilmoittautuneet kokousedustajat pääsevät kokoustiloihin. Näin voimme taata osallistujille riittävät turvavälit etukäteisjärjestelyillä sekä tarvittaessa jäljittää tartuntaketjut.
 • Oireisena ei tule osallistua tilaisuuteen. Kehotamme myös riskiryhmiin kuuluvia harkitsemaan osallistumistaan tarkkaan. 
 • Kokouksessa ei kätellä, halailla tahi muuten harjoiteta fyysistä kanssakäymistä. 
 • Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 14. Sään salliessa kokoukseen ilmoittaudutaan ja valtakirjat tarkastetaan Allianssi-talon ulkopuolella, jonka jälkeen kokouksen alkua voi jäädä odottamaan ulos. Samoin kahvitarjoilu on sään salliessa ulkotiloissa. 
 • Kokouksessa on jaossa käsidesiä, kertakäyttömaskeja ja kertakäyttöhansikkaita. Ennen kokoustiloihin siirtymistä voi käydä pesemässä kätensä. Suosittelemme maskien käyttöä kaikille, joilla ei ole siihen terveydellistä estettä. 
 • Kokoustiloista on varattu jokaiselle osallistujalle paikka viranomaisten määrittämän turvavälin mukaisesti. Ettehän siirtele tuoleja tai liiku paikaltanne  kokouksen aikana kuin aivan välttämättömästä syystä. Mikäli kokouksessa järjestetään lippuäänestyksiä, äänet kerätään paikallaan odottavilta osallistujilta eikä osallistujien tarvitse liikkua. 
 • Kokouksessa puheenvuorot pidetään mikrofoniin, jonka kokousavustajat kuljettavat puheenvuoroa pyytäneille. Mikrofoni desinfioidaan kevyesti puheenvuorojen välissä. 
 • Mahdollisissa jonotus- ja siirtymistilanteissa noudatetaan vähintään 1,5 metrin turvaväliä. Pyydämme kaikkia osallistujia huolehtimaan tästä osaltaan. 
 • Kokouksen päätyttyä kokoustiloista poistutaan mahdollisimman nopeasti ja turvavälejä noudattaen. Kuulumisia voi mieluusti jäädä vaihtamaan Allianssi-talon pihamaalle!

 

Kokouksen häirintäyhdyshenkilöt:

Virva / 0503020598,
Tuomas / 0444165204

Liitteet ja asiakirjat