Syyskokous 2019

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 20.11.2019 klo 15 Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Toivotamme jäsenten edustajan (edustajat) tervetulleiksi kokoukseen!

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 14. Kokouksen alussa on kahvi- ja teetarjoilu. 

Kokouksen asialistalla on syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Toiminnanjohtaja antaa mielellään lisätietoa syyskokouksen asioista. 

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous. Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

- jäsenmäärä enintään 1000: 1 edustaja
- yli 1000 mutta enintään 5000: 2 edustajaa
- yli 5000 mutta enintään 20 000: 3 edustajaa
- yli 20.000 mutta enintään 50 000: 4 edustajaa
- jäsenmäärä yli 50 000: 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä. Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Pyydämme, että ilmoittaudutte kokoukseen viimeistään 15.11. Tälle sivulle ladataan kokouksessa käsiteltävät asiakirjat viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokous on paperiton.

Tapaamisiin marraskuussa!

Elisa Gebhard, puheenjohtaja
Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja

erotin

 

Syyskokouksessa valitaan Allianssille puheenjohtaja ja hallitus

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssille valitaan syyskokouksessa uusi puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä ja varajäsentä kaudelle 2020-2021. Lisäksi valitaan yksi hallituksen jäsen vuodelle 2020 eroilmoituksensa jättäneen Robert Sundmanin tilalle. Kevätkokouksessa valitun vaalivaliokunnan tehtävänä on koota ehdokkaita avoinna oleviin tehtäviin. Vaalivaliokunta tekee syyskokoukselle esityksen hallituksen kokoonpanosta jäsenten toimittamien esitysten perusteella. Vaalivaliokunta noudattaa esitystä tehdessään Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja priorisoi mahdollisimman laajaa edustavuutta, mutta huomioi myös ehdokkaiden osaamisen ja motivaation. Ehdokasasettelun tueksi on julkaistu tehtäväkuvaukset.

Esitys hallituksen kokoonpanoon 2020-2021

Puheenjohtaja  Esityksen tekijät
Elisa Gebhard
Akavan opiskelijat
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Eurooppanuoret ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf
Keskustan Opiskelijaliitto ry
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Lasten kesä ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
Sosialidemokraattiset Nuoret Ry
Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Keskustanuoret ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
Svensk Ungdom
Vasemmistonuoret ry
Vasemmisto-opiskelijat ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Hallituksen jäsenet  Esityksen tekijät Hallituksen varajäsenet  Esityksen tekijät
       
Santeri Lohi
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Kansallinen Lastenliitto ry
Niko Tervamäki
Nuorisoasuntoliitto ry
Nuorisosäätiö rs
 
 
 
 
Siiri Mertakorpi
Suomen Keskustanuoret ry
Keskustaopiskelijat ry
Vesaisten Keskusliitto ry
Aleksi Koivisto
Suomen Keskustanuoret ry
Keskustaopiskelijat ry
 
 
 
 
Selda Demirtas
VNY - vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyön verkosto
(Invalidiliitto ry, Kuuloliitto ry. Suomen Kuurosokeat ry, Epilepsialiitto ry, Lihastautiliitto ry, Näkövammaisten liitto ry, Aivoliitto ry, Kuurojen liitto ry, Suomen CP-liitto ry)
Aleksi Jusslin
VNY (vammaisten nuorten yhteistyöryhmä)
 
 
 
 
Senni Moilanen
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - Förbyggande rusmedelsarbete EHYT rf
Erilaisten oppijoiden liitto
Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Lasten Kesä ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry - MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Nyyti ry
Pelastakaa Lapset ry - Räddä Barnen rf
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
Henna Liiri-Turunen
Suomen Nuorisoseurat ry
Karjalainen Nuorisoliitto ry

Vuodeksi 2020 täydennettävään hallituspaikkaan 

Juuso Luomala
Suomen 4H-liitto ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Hallituskokoonpanossa on vielä yksi varajäsenen paikka kaudelle 2020-2021 täyttämättä, joten vaalivaliokunta pyytää jäseniä tekemään esityksiä paikan täyttämiseksi sähköisellä lomakkeella viimeistään 15.11.

Puheenjohtajatentti järjestetään 13.11. klo 17 Allianssi-talolla ja verkossa - tervetuloa seuraamaan! Linkki Instagram-livelähetykseen ja myöhemmin tallenteeseen julkaistaan Allianssin somekanavissa tenttipäivänä. Tenttikysymyksiä voi ehdottaa Allianssin somekanavien kautta tai suoraan vaalivaliokunnan puheenjohtajalle: malin.lindholm@partio.fi. 

Annamme mielellämme lisätietoja ehdokasasetteluun ja vaaleihin liittyen.

Malin Lindholm, Suomen Partiolaiset (pj)
malin.lindholm@partio.fi, 0400 607245

Veera Alahuhta, Demarinuoret + SONK
veera.alahuhta@demarinuoret.fi, 040 8279779

Jarmo Kokkonen, Kirkkohallitus + Lähetysseura + Nuori kirkko
jarmo.kokkonen@evl.fi

Kristian Kyllönen, Kokoomusnuoret
kristian.kyllonen@kokoomusnuoret.fi

Eero Manninen, SYL
eero.manninen@syl.fi, 045 6317145 

Liitteet ja asiakirjat