Palvelut

Allianssin palvelut tukevat jäsenjärjestöjen ja koko nuorisoalan kehittymistä

Allianssi tukee ja kehittää nuorisotoimialaa erilaisten palveluiden avulla. Palvelumme on suunnattu jäsenjärjestöille, muille nuorisolan toimijoille ja nuorille.

Tuemme jäsenorganisaatioiden toimintaa vaikuttamistyön, viestinnän ja palveluiden kautta.
fist bump, viisi ihmistä, erilaisia käisä, rannekkeita, tatuointeja, kokouspöydän päällä

Nuorisoalan verkostot ja ryhmät

Verkostotyöhön panostamalla haluamme yhdistää jäsenistöämme ja koko nuorisoalaa. Verkostomme ovat yhteisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen alustoja, joiden avulla yhteistyö lisääntyy ja päällekkäisyydet vähenevät.

Järjestämme vuosittain lähes 100 koulutusta ja tapahtumaa, joiden tavoitteena on nuorisoalan toimijoiden osaamisen kasvattaminen, järjestötoiminnan kehittäminen sekä nuorisoalan keskinäisen yhteistyön vahvistaminen.
Kehitämme tilauskoulutuskokonaisuuttamme ja toistaiseksi tuttu koulutusten tilaaminen on poissa käytöstä.  
Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

Tiedot kaikista Allianssin järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista löytyvät koulutuskalenterista. Ilmoittautumiset Allianssin tapahtumiin ja koulutuksiin tehdään pääsääntöisesti siellä. Kaikki Allianssin tilaisuudet ovat syrjinnästä vapaita alueita. Fyysisen esteettömyyden turvaamisen lisäksi tapahtumissamme huolehditaan siitä, että ilmapiiri on moninaisuutta kunnioittava.

Kuvassa useita ihmisiä käytävän varrella keskustelemassa.

NUORI – Valtakunnalliset kasvatuksen ja nuorisotyön päivät 

NUORI2020 - valtakunnalliset kasvatuksen ja nuorisotyön päivät järjestettiin Tampereella 14.-16.1.2020. Ensi vuonna NUORI2021 järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 27.-28.5.2021.

nuorisovaalit tulos 2019

Osallisuus

Osallisuus on tärkeä arvomme ja edistämme kaikessa toiminnassamme nuorten osallisuutta. Osallisuus määritellään oikeutena saada tietoa, mahdollisuutena ilmaista oma mielipide ja vaikuttaa. Se on kokemus osallisuudesta osana yhteisöä.

Vahvistamme nuorten osallisuutta kaikilla päätöksenteon tasoilla sekä tarjoamme aiheesta koulutusta ja tukea.

nuoria ulkona

Yhdenvertaisuus

Haluamme, että nuoret voivat hyvin. Siksi meille on tärkeää, että nuorisoalalla huomioidaan nuorten yhdenvertaisuus. 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia keskenään. Se tarkoittaa syrjimättömyyttä, mutta myös sitä, että toimintaa, palveluita ja ympäristöjä kehitetään ihmisten moninaisuus huomioivaksi.

Kolme nuorta nojaamassa toisiinsa

Nuorisotyön kansainvälistämö

Kansainvälisen nuorisotyön ajankohtaisia asioita. 

Allianssi-talon ulkonurkka

Allianssi-talo

Nuorisoalan kohtaamispaikka Itä-Pasilassa. Allianssi-talolta löytyy erilaisia kokous- ja koulutustiloja pieniin ja suuriin tapahtumiin jäsenjärjestöille sekä muille edulliseen hintaan. Tutustu kokous- ja koulutustiloihin täällä.

Allianssi koordinoi ohjelmistolahjoituksia yhteistyössä TechSoup Suomen kanssa.
Nuorisotiedon kirjasto palvelee kaikkia nuorisotietoa tarvitsevia ja nuorten kanssa työskenteleviä. Kirjasto- ja tietopalvelut ovat saatavilla sekä netissä että paikan päällä Allianssi-talossa.