Nuorisoalaa yhdistävät verkostot

Allianssi kokoaa nuorisoalan toimijoita ammatillisiin ja teemallisiin verkostoihin

Tervetuloa toimimaan Allianssin koordinoimissa nuorisoalan verkostoissa!

Verkostotyöhön panostamalla haluamme yhdistää jäsenistöämme ja koko nuorisoalaa. Verkostomme ovat yhteisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen alustoja, joiden avulla yhteistyö lisääntyy ja päällekkäisyydet vähenevät. Ennen kaikkea verkostot ovat yhteisöjä, joissa tuetaan muita ja innostutaan yhteisistä asioista!

Verkostotoiminta tarjoaa sinulle vertaistukea ja kontakteja, ideoita ja sparrausta työhösi, sekä mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää osaamista yhdessä vastaavissa tehtävissä tai samojen teemojen kanssa työskentelevien nuorisoalan osaajien kanssa.

Nuorisoalan organisaatioille verkostojen hyöty näkyy erityisesti työntekijöiden voimavarojen ja osaamisen lisääntymisen kautta. Verkostojen tavoitteena on myös turvata jatkuvuutta nopean työntekijävaihtuvuuden alalla.

Kaikki verkostomme kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kommunikoivat lisäksi esimerkiksi Facebook-ryhmissä. Alla voit tutustua tällä hetkellä olemassa oleviin nuorisoalaa yhdistäviin verkostoihimme. Verkoston sivulta löydät lisää tietoa verkoston toiminnasta ja sitä koordinoivan asiantuntijan tiedot.

Verkostotoiminnasta kokonaisuudessa vastaa järjestöpäällikkö Kirsi Uusitalo (kirsi.uusitalo@alli.fi). 

Lisäksi kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna koordinoi verkostoja erityisesti kunnallisen nuorisotyön tueksi. Lisätietoa Kanuunan verkostoista löydät täältä.

Hoi sinä nuorisoalalla työksesi johtava! Tervetuloa mukaan juuri sinulle suunnattuun toimintaan!
Järjestämme neljä kertaa vuodessa viestintätapaamisen, johon ovat tervetulleita jäsenjärjestöjen ja toimialan viestintää tekevät kollegat. Viestintätapaamisissa käsitellään toimialan ajankohtaisia asioita, verkostoidutaan sekä kuullaan alustuksia ajankohtaisista teemoista.
Osallisuuden vahvistajat -verkosto on järjestöjen yhteinen ammattilaisverkosto, joka kokoaa osallisuuden parissa työskentelevät yhteen pari kertaa vuodessa. Verkosto kuulee asiantuntijapuheenvuoroja ja jakaa tietoa ja kokemuksia omista taustatahoistaan.
Tapahtumatuottajien verkosto on Allianssin koordinoima nuorisoalan järjestöissä tapahtumia tuottaville suunnattu verkosto. Verkoston tavoitteena on järjestöissä toimivien tapahtumatuottajien osaamisen kehittäminen, työhön liittyvien kysymysten ratkominen vertaisuuden kautta sekä järjestöj
Teetkö työtä yhdenvertaisuusteemojen parissa nuorisoalalla? Tervetuloa mukaan yhdenvertaisuusverkostoon! Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa verkostotapaamisiin, tapaa Allianssin suurtapahtumien yhteydessä ja keskustelee Facebookissa.
Toiminta on suunnattu kaikille nuorisoalan järjestöissä toimiville puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.
Vaikuttavuusverkosto on Allianssin koordinoima verkosto kaikille nuorisoalan vaikuttavuusasioiden parissa työskenteleville.
Talousverkosto on Allianssin koordinoima verkosto kaikille nuorisoalan järjestöissä talouden kanssa työskenteleville. Tavoitteena on keskustella ajankohtaisista järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja talouden parhaisiin käytänteisiin liittyvistä asioista.
Vihapuheen vastainen verkosto on Allianssin koordinoima verkosto vihapuheen vastaista työtä tekeville organisaatioille.
Verkoston tehtävä on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (2250) teemoja ja nuorten osallisuutta rauhantyössä. Verkosto on kaikille avoin ja vapaamuotoinen. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin noin kerran kuukaudessa.