Tilauskoulutukset

Allianssilta voi tilata koulutuksia osallisuus- ja yhdenvertaisuusteemoista. Valmiiden koulutuskokonaisuuksien lisäksi sisältöjä voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin ja kouluttajat voivat esimerkiksi fasilitoida keskustelua ja kehittämistyötä. 

Allianssilta voi tilata järjestö- ja nuorisotoimintaa tukevia koulutuksia. Valmiiden koulutuskokonaisuuksien lisäksi sisältöjä voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin ja kouluttajat voivat esimerkiksi fasilitoida keskustelua ja kehittämistyötä. 

Koulutukset toteutetaan tilaajan tiloissa tai muussa sopivassa paikassa tilaajan toivomana ajankohtana. Allianssin kouluttajat toimivat valtakunnallisesti eri puolilla Suomea. 

Tilauskoulutusten hinta on 250 € / koulutus. 

 

Tilattavat koulutukset

Ihminen kirjoittamassa post it -lapulle

Järjestötoiminnan koulutus (3h)
Koulutus uusille tai kertausta kaipaaville järjestötoimijoille. Koulutuksessa opitaan, miten järjestödemokratia toimii, millaista vastuuta hallitus kantaa, mitä tehtäviä kenellekin kuuluu ja miten yhdistyksen taloutta kannattaa seurata.

Toiminnallisia menetelmiä osallistamiseen (2-3h)
Toiminnallinen ja osallistava pikakurssi osallisuuden vahvistamisesta antaa uusia näkökulmia mihin tahansa konkreettiseen ideointiin - saat toimintaan mukaan uutta virtaa ja energiaa.

Kuule mua -keskustelutilaisuus (3-6h)
Keskustelutilaisuusmenetelmä täydentää kunnan vuosittaista nuorten kuulemisen kokonaisuutta. Järjestäjän koulutuksessa tutustutaan keskustelutilaisuuspäivämenetelmän perusteisiin ja saadaan valmiudet järjestää keskustelutilaisuuspäivä laadukkaasti.

nuoria pihalla

Oppilaskuntatoimintaa ohjaamassa (4-6h)
Koulutus tarjoaa perusteet oppilaskuntatoimintaa ohjaaville aikuisille. Kuinka aktivoida nuoret mukaan? Millä keinoilla tukea ja auttaa, mutta samalla antaa tilaa nuorille toimia? Kuinka siirtyä opettajasta ohjaajaksi? 

Innostunut oppilaskunta (3h)
Koulutuksessa käsitellään oppilaiden mahdollisuuksiin käyttää valtaa ja ohjaajan rooliin heidän tukemisessaan sekä opettajien ja muiden koulun työntekijöiden rooliin suhteessa oppilaskuntatoimintaan. Sopii oppilaskuntatoimintaan jo perehtyneille ohjaajille.

Ihmisiä keskustelemassa pöydän ympärillä

Vihapuhe ja siihen puuttuminen (3-4h)
Koulutus perehdyttää vihapuheilmiöön ja antaa työkaluja vihapuheeseen puuttumiseen ja aiheen käsittelyyn nuorten kanssa. 

Misan tarina - koulutuksellinen työpaja sukupuolen moninaisuudesta (2-3h)
Koulutuksellisessa työpajassa eläydytään suomalaisen nuoren, Misan, kuvitteelliseen tarinaan. Teemana on sukupuolen moninaisuus, erityisesti transsukupuolisuus. 

Elävä kirjasto -järjestäjän koulutus (3h)
Koulutuksessa tutustutaan ennakkoluuloja purkavaan Elävä kirjasto -menetelmään ja annetaan valmiuksia järjestää Elävä kirjasto –tapahtuma. 

Kolme nuorta nojaamassa toisiinsa

Yhdenvertaisuus nuorisotyössä / -järjestössä (2-4h)
Perustietoa yhdenvertaisuudesta ja sen edistämisestä. Koulutus antaa valmiuksia arvioida ja kehittää oman organisaation toimintaa yhdenvertaisuusnäkökulmasta sekä tunnistaa syrjinnän eri muotoja.

Häirintätilanteet järjestötoiminnassa (2-3h)
Koulutuksessa perehdytään häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseen, niihin liittyvään lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin häirintätilanteiden käsittelyssä ja ehkäisyssä erityisesti järjestötoiminnassa.

TILAA KOULUTUS SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA