Allianssi

Information på Svenska

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete. Allians är en politiskt och religiöst obunden intressebevakare vars medlemskår utgörs av 135 nationella ungdomsorganisationer och uppfostringssektorns föreningar.

Allians mål är att befrämja de ungas uppväxt till ansvarstagande medborgare, ungomars deltagande i beslutsfattandet och sporra till internationell aktivitet. Allians betjänar ungdomsorganisationerna och ungdomsarbetet.

Allians kommunalvalsprogram 2021
Hej kommunalvalskandidat! Ungdomssektorn samlade ihop sina egna mål för kommunalvalet, och vi hoppas att målen är viktiga även för dig.
Ungdomsvalet ordnas i samband med kommunalvalet 2021. Ungdomsvalet är Finlands största evenemang för demokratifostran för unga i grundskolan, på andra stadiets läroanstalter och inom ungdomsverksamhet.
Turkoosiksi sävytetty kuva nuorista. Kuvan päällä NUORI2021 logo.

UNG2021

UNG2021 – riksomfattande dagar för ungdomsarbete ordnas i Jyväskylä 15–16.9.2021. Evenemanget erbjuder upp till 2 000 personer som arbetar med ungdomar, påverkare och aktörer en plats för nätverkande, inspiration och kompetensutveckling.

Syftet med evenemanget är att utveckla kompetensen inom branschen samt möjliggöra nationell spridning av beprövade verksamhetsmodeller. Vid evenemanget UNG2021 lyfts uppskattningen för branschen och dess synlighet samt lyfts viktiga frågor för ungdomsbranschen upp för debatt på ett nationellt plan.