Vaikuttaminen

Nuorten hyvinvoinnin on oltava kaiken päätöksenteon ytimessä.

Tulevaisuuden Suomi voi tasan yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. Jos nuorilla on riittävät edellytykset hyvään elämään nyt, on heistä tulevina vuosina huolehtimaan itsensä lisäksi vanhenevista sukupolvista - tekemään töitä, tuottamaan verotuloja, kantamaan yhteistä vastuuta ja kehittämään koko yhteiskuntaa. Tällä hetkellä näitä riittäviä edellytyksiä ei ole. Jotta Suomi pärjää ja menestyy tulevaisuudessa, on nuorten hyvinvointi asetettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa.

Nuorisoala on valtion budjetissa ja julkisessa keskustelussa pieni tekijä, mutta sen kohderyhmän tulevaisuuden kannalta kaikkein merkittävin. Siksi teemme Allianssissa yhä enemmän töistä sen eteen, että toimialan painoarvo kasvaa ja nuorten hyvinvointi nousee ykköseksi myös poliitikkojen tärkeysjärjestyksessä.

Nuorisotyönviikko 2020

Nuorisotyön viikko

Nuorisotyön viikko järjestetään tänä vuonna 7.–13.9.2020. Viikolla nostetaan esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Valtakunnallisesti Nuorisotyön viikkoa vietetään ympäri Suomen paikallisten toimijoiden, kuntien, järjestöjen ja nuorten itsensä järjestämillä tempauksilla, teemapäivillä, tilaisuuksilla ja kampanjoilla. Viikko näkyy myös mediassa ja somessa erilaisina kampanjoina ja avauksina.

Politiikkaviikko grafiikkaa

Politiikkaviikko

Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Viikko järjestetään 2.-9.11.2020

Kansanedustajat istumassa vierekkäin paneelikeskustelussa.

Ratkaistaan Suomen suurin ongelma

Ilman hyvinvoivia nuoria ei jatkossa ole työlle tekijöitä, veroille maksajia eikä yhteisille asioille hoitajia. Siksi nuorten syrjäytyminen on Suomen suurin ongelma. Onneksi se on myös ratkaistavissa.

Post-it-lappuja seinällä

Ratkaistaan Euroopan suurin ongelma

Ratkaisut nuorten syrjäytymiseen ovat jo olemassa. Nyt meidän tarvitsee vain ryhtyä toimeen.

Kaksi nuorta

Nuorten puolesta

Tavoitteemme on, että nuoret voivat hyvin. Vaikutamme nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta, edistämme osaamista ja koulutusta sekä puolustamme riittävää toimeentuloa ja oikeuksia työelämässä, Meille tärkeää on nuorten kansainvälinen liikkuvuus ja kestävä kehitys. 

Nuorisodelegaatit Yuri, Sara ja Hilma seisomassa portailla vierekkäin.

Nuorisodelegaatit

Allianssi valitsee vuosittain kerrallaan yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa Suomen YK-nuorisodelegaatin ja nuorten ilmastodelegaatin. Delegaatit edustavat nuoria niin kansallisessa kuin globaalissakin päätöksenteossa. 

Kansanedustajat kuuntelivat nuorten tulevaisuushuolia

Vaikuttajatapaamiset

Uskomme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös vaikuttamistyössä. Siksi julkaisemme tällä sivulla Allianssin työntekijöiden ja puheenjohtajien tapaamiset kansanedustajien ja heidän avustajiensa, ministerien ja heidän avustajiensa, valtion virkamiesten sekä puolueissa merkittävissä tehtävissä toimivien kanssa. Kirjaamme tapaamislistaan myös ministeriöiden ja eduskunnan viralliset kuulemiset.

Allianssin edustukset eri työryhmissä ja toimielimissä (päivitetty 15.11.2019)

Allianssin vaikuttamisen tiimi:
 

Anna Munsterhjelm
toiminnanjohtaja 
p. 040 587 9514

Virva Viljanen
nuorten osallisuuden asiantuntija   

Janika Takatalo
kansainvälisen vaikuttamisen
asiantuntija

Eero Löytömäki
kotimaan vaikuttamisen asiantuntija   
perhevapaalla

Katja Asikainen
kotimaan vaikuttamisen asiantuntija     
1.1-19.6.2020

Niina Ratilainen
kotimaan vaikuttamisen asiantuntija

Salla Merikukka
viestintäpäällikkö

Paiju Pajunen
viestinnän tuottaja

Anna Enbuske
viestinnän tuottaja

Riikka Tähkävuori
viestinnän tuottaja opintovapaalla
 

Koko henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä