Allianssin hallitus

Vuosikokousten välillä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n korkeimpana päättävän elimenä toimii Allianssin hallitus. Hallitus valitaan syykokouksessa. Allianssin hallituksesta vaihtuu vuosittain puolet. Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät omalta sivultaan.

Elisa Gebhard
puheenjohtaja

p. 050 575 1723

Valintaa tukenut: Demarinuoret, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Eurooppanuoret, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, Kokoomusnuoret, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Svensk Ungdom, Varusmiesliitto ja Vasemmistonuoret.

Henna Pursiainen
varapuheenjohtaja

Valintaa tukenut: Akava ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ.

 

Hallituksen jäsenet

[valittu syyskokouksessa 2018, hallituskausi 2019-2020]  
 

Jäsen Valintaa tukenut Varajäsen Valintaa tukenut

Kasurinen Riina

AFS Intercultural Programs Finland ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto - Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen Opiskelija-Allianssi ry - OSKU ry

Jokinen Ilmo

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Music Against Drugs ry
Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
Nuorten Palvelu ry
Nyyti ry
Suomen Mielenterveysseura ry
YAD Youth Against Drugs ry
Lehtonen Mikael
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Hynönen Iiris
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
Malmi Katri
Suomen Lähetysseura ry
Nuori Kirkko ry
Suomen ekumeeninen neuvosto ry
Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry
Suomen NNKY-liitto ry
Kirkon kasvatus ja perheasiat – Kyrkostyrelsen / Fostran och familjeärenden
Kirkon ulkomaanapu – Kyrkans utlandshjälp
Niiles Jaakko
Suomen Lähetysseura ry
Nuori Kirkko ry
Suomen ekumeeninen neuvosto ry
Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry
Suomen NNKY-liitto ry
Kirkon kasvatus ja perheasiat – Kyrkostyrelsen / Fostran och familjeärenden
Kirkon ulkomaanapu – Kyrkans utlandshjälp
Sundman Robert
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Törmänen Valtteri
Vihreät Nuoret ry
Tiainen Miika
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
Nyyti ry
Niemi Hanna
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry
Vasemmistonuoret ry
Vasemmisto-opiskelijat ry

[valittu syyskokouksessa 2017, hallituskausi 2018-2019] 
 

Jäsen Valintaa tukenut Varajäsen Valintaa tukenut
Kujala Nicholas
Ungmartha
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU
Svensk Ungdom
Olin Bicca
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU
Suomen Lukiolaisten Liitto SLL
Kärsämä Sini-Elina
Nuorisoasuntoliitto
Suomen Keskustanuoret
Keskustan Opiskelijaliitto
Nuorisosäätiö
Tuovinen Väinö  
Lohi Santeri
Kokoomuksen Nuorten Liitto
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
Saarinen Pasi
Suomen Nuorisoseurat
Suomen 4H-liitto
Kehittämiskeskus Opinkirjo
Nuoren Voiman Liitto
Avartti-säätiö
Loikkanen Silva
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL
Nuoriso- ja liikuntalan asiantuntijat - Nuoli
Työväen urheiluliitto TUL
Karppinen Tarja
Luonto-Liitto
Tiiri Jaana
Invalidiliitto
Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY
Linna Lauri
Prometheus-leirin tuki
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Aseman Lapset
Tikkanen Tuomas
Eurooppanuoret
Varusmiesliitto
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
 - Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf
Lehtipuu Evianna
Suomen Nuorisosirkusliitto
Karjalainen Nuorisoliitto
Nuoren Voiman Liitto
Nuorten Kuoroliitto