Uutiset ja blogi

Vaikka nuorten hyvinvointi on 2000-luvulla parantunut merkittävästi, on eriarvoisuus lasten ja nuorten keskuudessa yhä ongelma.
Nuorten Agenda2030 -ryhmä on toiminut vuodesta 2017 saakka pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa.
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry hakee toista nuorten ilmastodelegaattia vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopolitiikan  päätöksentekoon, edistämään nuorten äänen kuulumista kansainvälisillä ja kansallisilla areenoilla sekä lisäämään
89% lapsista ja nuorista kertoo harrastavansa jotakin.
Nuorten kuntavaalit käydään kuluvalla viikolla 17.-21.5. 175 kunnassa, kun kymmenettuhannet nuoret valitsevat oman kunnanvaltuustonsa.
Jo toista kertaa toteutettava Ilmastonmuutosvoima-hanke on kovassa vauhdissa ja tulevana kesänä eri puolilla Suomea toteutetaan taas hankkeen mahdollistamana lukuisia nuorten omaehtoisia ilmastotekoja.
Nuorten osallisuuteen ja hyvinvoinnin lisäämiseen panosteminen on aina valinta, kirjoittavat Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeen Marina Steffansson ja Tuula Pehkonen-Elmi. 
Kuntavaalipaneelissa keskustellaan aiheista, joilla varmistetaan hyvinvointi muotoaan muuttavassa tulevaisuuden kunnassa. Paneelin järjestävät Allianssi, Kulta ry ja Olympiakomitea. Painopisteinä ovat nuoriso, kulttuuri ja liikunta.
Toteutimme huhtikuussa viime vuodesta tuttuun tapaan jäsenorganisaatioiden haastattelun. Tänä vuonna haastattelu keskittyi erityisesti kysymyksiin, joilla haettiin suuntaa Allianssin uuden strategian valmisteluun.
Allianssin lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta 10.5.2021  
Nuorisoväkivalta on noussut viime viikkoina uutisiin ja herättänyt paljon huolta. Oheisen kyselyn avulla haluamme selvittää, ovatko alle 30-vuotiaat suomalaiset kohdanneet väkivaltaa tai sen uhkaa, millaisia ajatuksia asia on herättänyt?
Kuntavaalit eivät kiinnosta nuoria, vaikka kunnat järjestävät liki kaikki nuorten tarvitsemat palvelut. Edellisissä vuoden 2017 vaaleissa 18-24-vuotiaista vain joka neljäs äänesti.
Nuoret ovat tutkitusti EU-myönteisin kansanosa meillä Suomessa - saavatko he vaikuttaa siihen, millainen unioni meillä on tulevaisuudessa? Ainakin Euroopan tulevaisuuskonferenssissa nuorille on luvattu keskeinen rooli. Mutta toteutuuko se?
Nuorisovaaleihin kuntavaaleissa on ilmoittautunut mukaan peräti 438 nuorten ryhmää kouluista, oppilaitoksista ja nuorisotoiminnasta. Nuorisovaalit järjestetään 17.-21. toukokuuta 175 eri kunnassa Suomessa.
Olemme syksystä 2020 alkaen laajentaneet koulutustarjontaamme verkkoon. Tarjoamme jatkossa koulutuksiamme myös kokonaan verkkototeutuksina.
Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta.
Julkaisemme kuukausittain koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista.
Allianssi haastatteli konkarivaikuttajia ja pyysi heitä antamaan vinkkejä nuoremmille ehdokkaille. Miten kannattaa kampanjoida, kun on ehdolla ensimmäistä kertaa?
Miten nuorten osallisuutta voidaan lisätä kuntatasolla ja mitä kunnat voivat tehdä nuorten mielenterveystilanteen parantamiseksi? Muun muassa näihin kysymyksiin näkemyksensä kertovat nuoret poliitikot Nuorten kuntavaalipaneelissa 6.5.
Hei kuntavaaliehdokas! Onko nuorten mielenterveys sun kuntavaaliteema? Tai ainakin asia, johon olet valmis panostamaan seuraavalla valtuustokaudella? Eikö? Sitten suosittelen, että varaat vaalitiimisi kanssa välittömästi palaverin.
Hallitus on kehysriihessä päättänyt kompensoida rahapelituottojen alenemisen pääosin vuosina 2022 ja 2023. Päätös merkitsee myös nuorisoalalle leikkauksia, mutta ei lamaannusta. Työ pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi alkaa välittömästi.
Koronapandemian vuoksi NUORI2021 - valtakunnalliset nuorisotyönpäivät siirrettiin syyskuulta huhtikuulle 2022.
Vanhan hokeman mukaan Suomi on ‘’yhdistysten luvattu maa’’. Samaan hengenvetoon voisi myös todeta, että olemme hajautetun koulutuksen keidas; onhan Lapillakin oma yliopistonsa.
Mitkä ovat nuorisoalan edellytykset tulevaisuudessa? Miten kehysriihi vaikuttaa tulevaisuuteemme? Tervetuloa keskustelemaan nuorisotyön rahoituksesta webinaariin 4.5.
EU:n nuorisodialogia toteutetaan ympäri Eurooppaa nuorille suunnatun verkkokyselyn avulla. Tässä kuulemiskierroksessa keskitytään nuorten tiloihin ja osallistumiseen. 
Koronakriisi on korostanut kodin merkitystä lähes jokaisen arjessa. Kotona opiskellaan, työskennellään ja vietetään vapaa-aikaa entistä enemmän.
Essi Holopainen on aloittanut tietoasiantuntijan tehtävässä Nelli Kiianmaan seuraajana. 
Miten EU:n elvytyssuunnitelmat koskettavat nuoria? Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tiedottaja Tuure Niemi avaa kokonaisuutta vierasblogissaan.
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta.
Julkisessa keskustelussa tulee vahvistaa toisten ymmärrystä ja karsia mölinää ja uhkailua.